DETAIL
民豐工程照片說明:
1. 原始浴室情況。

2. 浴室打除後,發現水管破裂,馬上處理。

3. 浴室防水很重要。

4. 必需火要等防水層完成乾躁後,才能貼磁磚。


5. 浴室全室填縫。


6. 完成